Zmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia [...] w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku wewnętrznego cz.II zatrudnienieR. Seeber: Trzeba zapewnić wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i zmiany w polityce zatrudnienia. Kształcenie ogólne może być zdobyte nie tylko w szkole. 10 lat edukacji plus praktyka dla pielęgniarek to dobre rozwiązanie.

P. Liese: Ważne jest, aby określić granicę wieku w jakim można rozpocząć kształcenie do zawodu pielęgniarki. Zadaniem Parlamentu nie jest określanie minimalnego okresu kształcenia ogólnego. Kształcenie wysokiej jakości nie skupia się na ilości lat, tylko na jakości kształcenia, które przygotowuje bezpośrednio do zawodu.

D. Roth-Behrendt: Nie ma sensu żeby pielęgniarka mogła zdobyć licencjat bądź magistra to nie jest istota tego zawodu. Kwalifikacje dobrych pielęgniarek pochodzą z praktyki z tego czego nauczyły się po ukończeniu szkoły. Jeżeli ktoś ukończy 16 lat powinien mieć możliwość pójścia na specjalistyczne kursy.

E. Estrela: Potrzebne są wysokie wymagania. Skracanie okresu nauczania ogólnego jest nieuzasadnione.

C. Davies: Pielęgniarki powinny mieć doświadczenie zawodowe. Nie ma sensu żeby pielęgniarki musiały mieć dyplom.

Sprawozdawca A. Weisgerber: Państwa, które wymagają minimalnego okresu kształcenia powyżej 10 lat będą mogły pozostać przy swoim systemie. Nie dobre byłoby narzucanie czegoś dobrze działającym systemom.