Zmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia [...] w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku wewnętrznego cz.I zatrudnienieSprawozdawca A. Weisgerber: Ważne jest, aby komisja ENVI dała jasny sygnał dla Komisji Rynku Wewnętrznego, że znajomość języków jest konieczna, żeby pracować w służbie zdrowia poza granicami własnego kraju. Dla zawodów medycznych konieczny jest poziom C1. W przypadku kiedy w danym państwie obowiązuje więcej niż jeden język, sprawdzana będzie znajomość języka obowiązującego na danym obszarze językowym. W przypadku zawodów medycznych ryzykowne jest, jeżeli kwalifikacje zawodowe nie są określone przez państwo zatrudniające osoby do pracy. Został w związku z tym przewidziany pewien okres, aby państwa członkowskie miały możliwość zbadania kwalifikacji danej osoby. W temacie pielęgniarek i pielęgniarzy, są dwie możliwości aby zostać pielęgniarką. Pierwszy to ogólne kształcenie i następnie studia wyższe, druga natomiast poprzez wykształcenie ogólne oraz wykształcenie zawodowe z praktyką zawodową. Problem polega na tym, że Komisja skoncentrowała się tylko na kształceniu w szkole. Dla niektórych państw jest to sztuczna bariera ograniczająca mobilność. Kompromis w tym zakresie przewiduje przynajmniej 10 lat kształcenia ogólnego.

M. Pirillo: 12-letni okres kształcenia ogólnego dla pielęgniarek ma być uzasadniony rewolucją jaką przeszedł sektor kształcenia medycznego. Przygotowanie zawodowe pielęgniarek musi być zgodne z wymogami, OECD i WHO, które wymagają, aby osoby przystępujące do kształcenia na pielęgniarkę miały minimum 18 lat. Gwarantuje to odpowiedni poziom dojrzałości. Trzeba się dobrze zastanowić, aby nie stworzyć EU dwóch prędkości. Kraje, które wcześniej obniżyły swoje wymogi poczyniły wiele wysiłków na rzecz harmonizacji.

A. Parvanova: W zakresie mobilność personelu medycznego, najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta. Istotne jest, aby w całej UE były stosowane takie same zasady odnośnie pielęgniarek. Większość organizacji pielęgniarskich apeluje, aby utrzymać system 12 lat edukacji dla pielęgniarek. Obniżenie okresu do 10 lat byłoby niepożądane.