Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych zatrudnienieSprawozdawca I. C. Zuber: Program ten zajmuje się obszarem promowania zatrudnienia. Są trzy ważne osie w/w programu:

− Progres

− Eures

− Instrument mikrofinansowania

Mikro-przedsiębiorstwa muszą mieć zagwarantowany dostęp do finansowania. Trzeba stawiać na niezależność mikro-przedsiębiorstw. Ważna jest obecność mikro-przedsiębiorstw w obszarze badań i innowacji. To właśnie najmniejsze przedsiębiorstwa tworzą miejsca pracy. Trzeba stawiać na wydajną i niskoemisyjną gospodarkę. Niezbędne są środki do realizacji tego przedsięwzięcia. Należy podnieść budżet na środki pomocy dla MŚP.

P. Rubig: Istotnym problemem jest bezrobocie wśród młodzieży. Trzeba dać bodźce, aby młodzi przedsiębiorcy byli w stanie dać wysoką pensję, która przyciągnie młodych ludzi. Nie można zapominać, że 85% miejsc pracy powstaje w małych firmach. Dobrą zachętą byłby dodatek za ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy podejmującego to ryzyko. Trzeba stworzyć gwarancje dla młodych (nowych) przedsiębiorców w razie plajty czy upadku.

Komisja: Niezmiernie ważny jest dostęp mikro i małych przedsiębiorców do kredytów. Ten instrument służy przedsiębiorcom, będącym w gorszej sytuacji ekonomicznej, w dostępie do usług publicznych. Program koncentruje się na MŚP i ma za zadanie wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz określenie obszarów z potencjałem wzrostu. Instrumenty działają w określonych obszarach. Została zrobiona analiza, której wyniki przekazano Komisji. Trzy najważniejsze osie programu mają podobne cele i konkretne działania.

J.P. Audy: Zgadzam się z kierunkiem uproszczeń. Dziwne jest pojęcie przedsiębiorstwa społecznego.