Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia zatrudnienieProgram na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

N. Tzavela: Należy zwiększyć przepływ pracowników. M. Badia y Cutchet: Sprawozdanie to jest niezwykle ważne dla młodych europejczyków. Chcemy, bowiem utworzyć podstawy, które zagwarantują dobrobyt dla przyszłych pokoleń. UE powinna postawić na nowe sektory i szkolenia pracowników, co powinno być wpisane w strategię 2020. Strategie zatrudnienia powinny dysponować odpowiednimi środkami. Należy wykorzystać innowacje nie tylko w celu utrzymania konkurencyjności, ale także zmniejszania bezrobocia.

L. Ek: Należy wezwać państwa członkowskie, aby krajowe organy miały departament na temat międzynarodowych miejsc pracy, co znacznie polepszyłoby luki, które istnieją w niektórych państwach.

J. P. Audy: Nadszedł najwyższy czas na szeroko zakrojony dialog społeczny. Dobrze by było, aby inżynierowie, robotnicy pracujący w danym sektorze spotkali się i wspólnie zaproponowali jakieś zmiany i rozwiązania etc. W wyniku takich spotkań można by stworzyć swego rodzaju europejskie konwencje. W ten sposób można wesprzeć partnerów społecznych na poziomie europejskim.

A. Grzyb: Konieczna jest kontynuacja dialogu społecznego. Uwaga poświęcona MŚP powinna położyć nacisk na możliwości, jakie ma ten sektor na kształcenie pracowników.

Przedstawiciel KE: Niezwykle ważne są kontakty między pracodawcą a pracownikiem.