Miejsca pracy zatrudnienieSprawozdawczyni: Romana Plumb ( Rumunka)

Skutki polityki ekologicznej i zmian klimatycznej wpłynęły na zmniejszenie miejsc pracy.

Potrzebna jest zrównoważona gospodarka.

-gospodarka pokryzysowa – przemiany w przemyśle europejskim będzie wprowadzało

zyski m.in. w transporcie

- klauzula środowiskowa – skutki działań środowiskowe na rynek pracy – komisja powinna wdrożyć te plany w życie

- stworzenie priorytetów zielonych miejsc pracy np. nowa energia, efektywność energetyczna, podnoszenie nowych budynków.

Badania przewidują ze może powstać az 500 tys zielonych miejsc pracy.

Mairead McGuunness

Jestem za kształceniem pracowników w ekologiczne miejsca pracy i rozwojem tej dziedziny w zatrudnieniu. Obywatele w europie SA zainteresowani zielonymi miejscami pracy. Warto zdefiniować „zielone miejsca pracy”.

Richard Seeber

Powinniśmy stworzyć ramy polityczne – jest to wielkie wyzwanie gospodarcze. Najważniejsze jest to, aby miejsca pracy były trwale. Musimy być konkurencyjni pod względem gospodarczym i ekonomicznym.