Rozwijanie nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie tworzenia miejsc pracy zatrudnienieRozwijanie nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie tworzenia miejsc pracy

Figueiredo: Kluczowe jest tu lepsze wykorzystanie materiałów jak np. recycling. Nie chodzi tylko o obronę miejsc pracy, ale także o tworzenie nowych w pewnych sektorach zatrudnienia. Potrzebne jest zintegrowane podejście do rozwoju. Musimy wyrównywać różnice społeczne. Tworzenie nowych branż, nowych miejsc pracy poprzez promocję tych sektorów, które próbują zwiększyć efektywność energetyczną. Obecnie istnieje bardzo duże i rosnące ubóstwo energetyczne. Powinniśmy inwestować w obszary innowacyjne. Dużą rolę odgrywa tutaj sektor publiczny. Zwalczanie bezrobocia, ubóstwa, czy nierówności, sektor publiczny powinien stanowić serię odpowiedzi na to pytanie. Władze muszą przyjąć odpowiedzialne polityki w tym temacie. Musimy przykładać dużą wagę do tworzenia zrównoważonej gospodarki, która będzie uwzględniać problemy, jakie pojawiają się w różnych regionach. Dla niektórych regionów konieczne będzie zwiększenie wsparcia finansowego.

Padau: potrzebna jest większa współpraca między środowiskiem naukowym a biznesem. MŚP – mogą one wprowadzić pewne zmiany

Jadot: polityka przemysłowa powinna być jasna i długoterminowa, konieczne są pewne działania, aby upewnić się, że w danych sektorach będą trwale tworzone nowe miejsca pracy.

Zatrudnienie - poszukiwanie pracy

Zatrudnienie – poszukiwanie pracy

MŚP często mają problemy z przestawieniem się na nową produkcję, dlatego powinno istnieć jakieś wsparcie dla takich wykonawców. Są pewne sektory, w których mamy nadmiar mocy produkcyjnych (sektor motoryzacyjny), powinny tam być toczone rozmowy jak przygotować je do zmian, które musza nadejść